John F. Kennedy w limuzynie…

John F. Kennedy w limuzynie Bubble Top, 22 maja 1962 roku.

Bardzo ładny artykuł

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #usa #motoryzacja #samochody #myrmekochoria